ALB UK TV

Kastrati:”Diaspora nuk i përket një ministri të vetëm.Diaspora tashmë ka një dritare…”
“Vasi studio” emri që mbledh femrat, që duan të jetojn bukur!
3 Qershori dita e fëmijve dhe e komunitetit Shqiptarë në UK
Fatmir Sena dekorohet “Misionar i paqes”nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës!
Agjensia investigative”STOP KRIMI” zhvillon aktivitetin e radhës së bamirësis!